VABILO

Na podlagi sklepa  UO Športnega društva Telekom Maribor na 1. redni seji dne 16. 2.2021 se skliče redni volilni občni zbor, ki bo v ponedeljek 22.03.2021 ob 15 30 uri v v športnem parku Galeb – Brestrnica  z sledečim dnevnim redom:

 1. Otvoritev  občnega zbora, sprejem dnevnega reda in izvolitev delavnega predsedstva , zapisnikarja ter dveh overiteljev zapisnika
 2. Predlog in izvolitev verifikacijske komisije (3)
 3. Poročilo verifikacijske komisije(ugotovitev sklepčnosti)
 4. Obravnava poročil o delovanju in poslovanju društva                                                                                                                                      
 5. poročilo o delu društva in sekcij za leto 2020
 6. finančno poročilo za leto 2020
 7. poročilo za leto 2020-AJPES
 8. poročilo blagajnika
 9. zapisnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2020
 10. poročilo častnega razsodišča
 11. poročilo nadzornega odbora
 12. potrditev/glasovanje o obravnavanih poročilih
 13. Razrešnica organom društva
 14. Predlog in izvolitev novih članov organov društva
 15. Obravnava in potrditev plana dela, finančnega plana ter cenika društva za leto 2021
 16. Razno(vprašanja,predlogi,pripombe)

Prosim za spoštovanje pravil NIJZ-a obvezna uporaba zaščitnih mask.

Športni pozdrav,

predsednik društva

                                                                                                                                                Marjan Kiš

Ta vnos je bil objavljen v Uncategorized. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja