Vabilo za redni občni zbor Športnega društva Telekom Maribor

Na podlagi sklepa  UO Športnega društva Telekom Maribor na 3. redni seji dne 11.12.2023 se skliče redni občni zbor, ki bo v ponedeljek 19.02.2024 ob 15 30 uri v prostorih društva v športnem parku Galeb – Brestrnica  z sledečim dnevnim redom:

 1. Otvoritev  občnega zbora, sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja ter dveh overiteljev zapisnika.
 2. Predlog in izvolitev verifikacijske komisije (3).
 3. Poročilo verifikacijske komisije (ugotovitev sklepčnosti).
 4. Obravnava poročil o delovanju in poslovanju društva.                                                                                                                                      
  • poročilo o delu društva in sekcij za leto 2023
  • finančno poročilo za leto 2023
  • poročilo za leto 2023-AJPES
  • poročilo blagajnika za leto 2023
  • zapisnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2023
  • poročilo častnega razsodišča za leto 2023
  • poročilo nadzornega odbora za leto 2023
  • potrditev/glasovanje o obravnavanih poročilih
 5. Obravnava in potrditev plana dela, finančnega plana ter cenika društva za leto 2024.
 6. Razno (vprašanja, predlogi, pripombe).

Športni pozdrav,

predsednik društva

                                                                                                                                                Marjan Kiš

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

Vabilo na volilni občni zbor društva

Na podlagi sklepa  UO Športnega društva Telekom Maribor na 2. redni seji dne 05.12.2022 se skliče redni volilni občni zbor, ki bo v ponedeljek 13.02.2023 ob 15 30 uri v prostorih društva  v športnem parku Galeb – Brestrnica  z sledečim dnevnim redom:

 1. Otvoritev  občnega zbora, sprejem dnevnega reda in izvolitev delavnega predsedstva , zapisnikarja ter dveh overiteljev zapisnika
 2. Predlog in izvolitev verifikacijske komisije (3)
 3. Poročilo verifikacijske komisije(ugotovitev sklepčnosti)
 4. Obravnava poročil o delovanju in poslovanju društva                                                                                                                                      
 5. poročilo o delu društva in sekcij za leto 2022
 6. finančno poročilo za leto 2022
 7. poročilo za leto 2022-AJPES
 8. poročilo blagajnika
 9. zapisnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2022
 10. poročilo častnega razsodišča
 11. poročilo nadzornega odbora
 12. potrditev/glasovanje o obravnavanih poročilih
 13. Razrešnica organom društva
 14. Predlog in izvolitev novih članov organov društva
 15. Obravnava in potrditev plana dela, finančnega plana ter cenika društva za leto 2023
 16. Razno(vprašanja,predlogi,pripombe)

Športni pozdrav,

predsednik društva

Marjan Kiš

                                                                                                                                               

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

Vzdrževanje in urejanje objektov z okolico na večnamenskem igrišču Galeb v letu 2022

Z vzdrževanjem in urejanjem objektov z okolico po navadi pričnemo v februarju ali marcu tekočega leta. Odvisno je od vremena, kako nam to dopušča. Letos smo pričeli v februarju. Tako kot vsako leto smo najprej preverili  vse vodovodne pipe in električno instalacijo s priključenimi električnimi napravami, nato spustili vodo v obtok in priključili elektriko, preverili vse ključavnice. Nato smo pričeli s čiščenjem okolice(grabljanje in odstranjevanje listja) in s čiščenjem objektov  ter klubskih prostorov. Naredili smo nov izkop in zasip ter položili novo drenažno cev pri vodnjaku za pitno vodo ter odmašili drugi vodnjak, ki je bil prav tako zamašen. Zatem smo v četrtem mesecu uredili igrišča za tenis, tako, da so bila pripravljena za igranje s 01.05.2022. Žal so nam močnejše krajevne nevihte z nalivi in sunki vetra v tem letu naredili veliko škode na naših  igriščih. V torek 7.6.2022 nam je veliko deževje iz sosednjega zemljišča naneslo veliko blata, zato smo morali igrišča za tenis začasno zapreti. Zamašilo nam je tudi vse odtočne cevi in jaške,ki smo jih morali z izčrpavanjem odmašiti. Počakati smo morali nekaj dni, da smo lahko z veliko dela, truda in dobre volje odstranili blato z igrišč in ponovno oba igrišča pripravili za igranje. V četrtek 16.06.2022 pa so nam veliki sunki vetra podrli ograjo z zahodnega dela igrišč in popolnoma načelo ograjo z vzhodnega dela igrišč. Za pomoč pri  sanaciji (strokovno, finančno , fizično) ali na bilo kakšen drug način, da skupaj saniramo posledice razdejanja,  sem kot predsednik društva zaprosili vse igralce s plačano igralnino in naslovil prošnje tudi nekaterim delovnim organizacijam, s.p.-jem, Mariborski športni zvezi itd. Vsem, ki ste se odzvali na mojo prošnjo, se še enkrat v imenu Športnega društva Telekom Maribor iskreno in iz srca prav lepo zahvaljujem, smo vam zelo hvaležni za vašo pomoč, da smo lahko s skupnimi močmi sanirali posledice neurij. Odločili smo se, da določena  dela opravimo sami, določena pa strokovnjaki. S sanacijo smo končali 16.10.2022. Med tem smo opravljali redna vzdrževalna dela, kot so košnja trave, skrb za čisto okolico, skrb za čistočo notranjih objektov, skrb za urejena igrišča. Sanirali smo košarkarski koš, oba koša prebarvali,pobarvali oba rokometna gola, prelakirali obe uti pri kaminu, odpravili določene napake pri reflektorjih in seveda še več manjših popravil. Za sanacijo in ostala dela na večnamenskem igrišču Galeb smo skupaj opravili 450 prostovoljnih delavnih ur. Naj še enkrat  poudarim,da  upravljanje, urejanje, vzdrževanje športnih objektov izvajamo člani društva prostovoljno in nepridobitno, z volonterskim delom in delavnimi akcijami članov društva. Vsem članom društva, ki ste z svojim delom ali na kakšen drug način prispevali ali sodelovali pri vzdrževanju in sanaciji  se iskreno zahvaljujem. Vsem ostalim uporabnikom igrišč, pa se zahvaljujem, da ste bili strpni, potrpežljivi in razumljivi.

 Odzvali so se naslednji donatorji:

Miha Vajngerl,Bokan Alojz, Geoplus Geodetski gradbeni inžinering d.o.o.,MEDIALOG d.o.o., GLAN TIM d.o.o., POSSEHL d.o.o., NOVOMAT d.o.o..

Dela naših članov:

IVO PEŠL s.p. je izkopal in zabetoniral nove in stare stebre za ograjo na obeh straneh ter napel napenjalno žico na zahodni strani igrišča ,naredil izkop in zasip za zamašen odtok pri kaminu z dovozom gramoza, odpeljal odvečni material skupaj z starim tenisitom, Mesarstvo NIKL doniral malice. Pri sanaciji in vzdrževanju sodelovali: Krampl Franjo, Herič Slavko, Gumzi Željko,  Kiš Matej, Kiš Danijel, Kiš Majda,Kopše Jože, Podgornik Marjan, Hvalec Janez,Vrabl Drago, Miklič Marjan , Hojnik Damijan,Pihlar Bojan , Zidarič Jože, Bokan Alojz in Kiš Marjan .

Predsednik Športnega društva Telekom Maribor                                                    15.12.2022

Marjan Kiš

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

VABILO

Na podlagi sklepa  UO Športnega društva Telekom Maribor na 4. redni seji dne 20.12.2021 se skliče redni občni zbor, ki bo v ponedeljek 28.02.2022 ob 15 30 uri v prostorih društva  v športnem parku Galeb – Brestrnica  z sledečim dnevnim redom:

 1. Otvoritev  občnega zbora, sprejem dnevnega reda in izvolitev delavnega predsedstva , zapisnikarja ter dveh overiteljev zapisnika
 2. Predlog in izvolitev verifikacijske komisije (3)
 3. Poročilo verifikacijske komisije(ugotovitev sklepčnosti)
 4. Obravnava poročil o delovanju in poslovanju društva                                                                                                                                      
 5. poročilo o delu društva in sekcij za leto 2021
 6. finančno poročilo za leto 2021
 7. poročilo za leto 2021-AJPES
 8. poročilo blagajnika za leto 2021
 9. zapisnik o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2021
 10. poročilo častnega razsodišča za leto 2021
 11. poročilo nadzornega odbora za leto 2021
 12. potrditev/glasovanje o obravnavanih poročilih
 13. Obravnava in potrditev plana dela, finančnega plana ter cenika društva za leto 2022
 14. Razno(vprašanja,predlogi,pripombe)

Športni pozdrav,

predsednik društva

                                                                                                                                                Marjan Kiš

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

VABILO

Na podlagi sklepa  UO Športnega društva Telekom Maribor na 1. redni seji dne 16. 2.2021 se skliče redni volilni občni zbor, ki bo v ponedeljek 22.03.2021 ob 15 30 uri v v športnem parku Galeb – Brestrnica  z sledečim dnevnim redom:

 1. Otvoritev  občnega zbora, sprejem dnevnega reda in izvolitev delavnega predsedstva , zapisnikarja ter dveh overiteljev zapisnika
 2. Predlog in izvolitev verifikacijske komisije (3)
 3. Poročilo verifikacijske komisije(ugotovitev sklepčnosti)
 4. Obravnava poročil o delovanju in poslovanju društva                                                                                                                                      
 5. poročilo o delu društva in sekcij za leto 2020
 6. finančno poročilo za leto 2020
 7. poročilo za leto 2020-AJPES
 8. poročilo blagajnika
 9. zapisnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2020
 10. poročilo častnega razsodišča
 11. poročilo nadzornega odbora
 12. potrditev/glasovanje o obravnavanih poročilih
 13. Razrešnica organom društva
 14. Predlog in izvolitev novih članov organov društva
 15. Obravnava in potrditev plana dela, finančnega plana ter cenika društva za leto 2021
 16. Razno(vprašanja,predlogi,pripombe)

Prosim za spoštovanje pravil NIJZ-a obvezna uporaba zaščitnih mask.

Športni pozdrav,

predsednik društva

                                                                                                                                                Marjan Kiš

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

Otvoritev teniške sezone 2020

Dne 26.04.2020 bodo igrišča za igranje tenisa pripravljena za igranje in s tem bomo odprli teniško sezono za leto 2020. Igralci s plačano igralnino, lahko od tega dne naprej rezervirajo termine v sistemu rezervacij, tako kot prejšnje leto. Ker smo še v času širjenja koronavirusa, vas naprošam, da skrbno spremljate situacijo in navodila pristojnih institucij, predvsem Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter priporočila Tenis Slovenija za upravljavce in uporabnike tenis igrišč.Pred odprtjem smo in še bomo opravili določena dela.Zaradi zdravstvene situacije smo dela opravljali v manjših skupinah, dopoldan in popoldan.Pričeli smo 15.04.2020 in bomo nadaljevali vse do odprtja igrišč.Dela opravljamo sami, s prostovoljnim delom članstva, za kar se vam iskreno zahvaljujem. Prisotni do 19.04.2020: Gumzi Željko, Hrženjak Marta,Herič Slavko,Petek Jure, Kopše Jože,Leljak Matej, Stupan Branko , Kiš Marjan, Kiš Majda, Kiš Danijel,Kiš Matej,Kiš Mia, Kiš Luka.Za hrano je poskrbel Nikl Kristijan, za določeno logistiko pa Pihlar Bojan. Želim obilo športno rekreativnih užitkov.

Predsednik: Marjan Kiš

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

Donatorstvo

V  imenu Športnega društva Telekom Maribor se GVO d.o.o., iskreno zahvaljujemo za donacijo.  V teh težkih časih, ko se ubadamo s finančnimi težavami, smo veseli vsake pomoči, posebej pa še vaše, ker  so  tudi  vaši zaposleni člani našega društva in nam s tem pomagate za bolšje in kvalitetnejše delovanje društva.Veselimo se tudi prihodnjega sodelovanja in vam želimo veliko poslovnih uspehov.Še enkrat iskrena hvala.

Lp,

Predsednik : Marjan Kiš

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

Vabilo na občni zbor društva

Na podlagi sklepa  UO Športnega društva Telekom Maribor na 3. redni seji dne 16.12.2019 se skliče redni občni zbor, ki bo v ponedeljek 10.02.2020 ob 15 30 uri v prostorih društva  v športnem parku Galeb – Brestrnica  z sledečim dnevnim redom:

 1. Otvoritev  občnega zbora, sprejem dnevnega reda in izvolitev delavnega predsedstva , zapisnikarja ter dva overovatelja zapisnika.
 2. Predlog in izvolitev verifikacijske komisije (3).
 3. Poročilo verifikacijske komisije(ugotovitev sklepčnosti).
 4. Obravnava poročil o delovanju in poslovanju društva.                                                                                                                                      
  1. poročilo o delu društva in sekcij
  2. finančno poročilo za leto 2019
  3. poročilo za leto 2019-AJPES
  4. poročilo blagajnika
  5. zapisnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2019
  6. poročilo častnega razsodišča
  7. poročilo nadzornega odbora
  8. potrditev/glasovanje o obravnavanih poročilih
 5. Obravnava in potrditev plana dela, finančnega plana ter cenika društva za leto 2020.
 6. Razno(vprašanja,predlogi,pripombe).

Športni pozdrav,

predsednik društva

Marjan Kiš                                                                                                                                   

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

TENIS NA VELEM LOŠIJU

V sredini septembra je skupina tenisačev ŠD Telekom Maribor letovala na Velem Lošinju. Teniške igre so na urejenih igriščih  bile borbene, taktične in do konca skrajno nepredvidljive. Zraven teniških užitkov smo ob prijetnih temperaturah morja in zraka uživali še  v kopanju in ob večerih na sladoledu ali igranju kart.

 

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

Otvoritev teniške sezone 2019

Dne 27.04.2019 smo igrišča za igranje tenisa pripravili za igranje in s tem odprli teniško sezono za leto 2019. Igralci s plačano igralnino, lahko od tega dne naprej rezervirajo termine v sistemu rezervacij, tako kot prejšnje leto.Pred odprtjem smo opravili še določena dela, zato smo 24.04.2019 organizirali delavno akcijo. Prisotni: Herič Slavko, Bokan Alojz, Gumzi Željko, Kopše Jože, Podgornik Marjan,  Nikl Kristijan, Kiš Marjan. Želim obilo športno rekreativnih užitkov.

 

 

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj