Kontakt

Športno društvo Telekom Maribor

Titova cesta 38

2000 Maribor

e-naslov:      info@sdtelekom.si

Davčna številka : 36730815

Matična številka: 5902029000

TRR: IBAN SI 56  04515-0000125638 Nova KBM d.d.

Predsednik društva in UO  : Marjan Kiš – 031-675797  ( marjan.kis@gmail.com)

Podpredsednik UO : Vladimir Jurišič- 031-242314 (vladimir.jurisic@siol.net)

Tajnik društva in UO: Igor Vincetič – 041-778904 (igor.vincetic@telekom.si)

Blagajnik društva in UO: Herič Slavko – 041-610040(slavko.heric@siol.net)

Predsednik nadzornega odbora: Janez Hvalec – 031 320 157 (janez.hvalec@gmail.com)

Predsednik časnega sodišča:Vladimir Jurišič- 031-242314 (vladimir.jurisic@siol.net)